...

Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj

Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" Bucureşti

Acreditată prin Legea 238 din 23.04.2002 şi evaluată instituţional cu GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT

CONTABILITATE PENTRU JURIȘTI, MANAGERI ŞI ADMINISTRATORI DE AFACERI

Acest curs se adreseaza absolventilor de studii superioare non-economice care gestioneaza afaceri sau sunt in legatura directa cu acestea.

Competenţe:

  • Explicarea conceptelor, procedeelor şi metodelor folosite în contabilitatea entității/organizaţiei.
  • Aplicarea conceptelor, procedeelor şi metodelor folosite în contabilitatea entității/organizaţiei pentru înregistrarea operaţiunilor economice.
  • Utilizarea sistemelor de gestiune a bazelor de date şi a programelor specifice.
  • Aplicarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor de bază pentru pregătirea informaţiilor necesare întocmirii de rapoarte financiar- contabile și/sau fiscale.
  • Întocmirea şi prezentarea de rapoarte financiar-contabile și/sau fiscale.
  • Proiectarea structurii unei lucrări de analiză a poziţiei și performanței financiare a entității/organizației.
  • Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă.

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nr. crt.

Denumirea disciplinelor

Activităţi didactice

Nr. credite

Forma de evaluare

C

S

1

Documente financiar-contabile

6

12

2

PV

2

Cadrul juridic al contabilității

6

12

2

PV

3

Principii și procedee contabile

6

12

2

Ex

4

Contabilitatea operațiunilor permanente

6

12

2

Ex

5

Contabilitatea operațiunilor de închidere a perioadei

6

12

2

Ex

6

Raportări contabile

6

12

2

Ex

TOTAL ORE:  108

TOTAL CREDITE OBŢINUTE:    12

                           Evaluare finală – Probă practică

PV

www.cantemircluj.ro © 2021