...

Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj

Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" Bucureşti

Acreditată prin Legea 238 din 23.04.2002 şi evaluată instituţional cu GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT

Oferta educationala 2022-2023

Eşti absolvent de învățământ superior economic și iți dorești să devii EXPERT CONTABIL ?
Alege programul de studii::

CONTABILITATEA ȘI AUDITUL AFACERILOR

acreditat de către ARACIS cu grad de încredere

- detalii -
Program de studii cu dublă acreditare ARACIS şi CECCAR ceea ce conferă absolvenţilor accesul fără examen la stagiul de experţi contabili.
Programul de studii de masterat este o continuare a studiilor de licenţă şi are rolul de a asigura formarea profesioniştilor contabili (experţi contabili, auditori financiari şi consultanţi fiscali) şi a conducătorilor de compartimente financiar- contabile.
Oferim o pregătire profesională practică solidă şi asigurăm activităţi de internship cu firme de contabilitate membre ale Corpului experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România şi firme de audit membre ale Camerei auditorilor financiari din România.
Asigurăm schimburi de experienţă şi posibilităţi de studiu în străinătate prin programul ERASMUS şi alte programe internaţionale. În colaborare cu producătorii de sisteme informatice de gestiune asigurăm pregătirea pentru certificare în utilizarea sistemelor ERP şi a altor soluţii informatice specifice economiei digitale.

Media examenului de admitere: Admiterea se face pe baza mediei obţinute la examenul de licenţă, rezultatele admiterii fiind ordonate descrescător. In cazul mediilor egale obținute la concursul de admitere de către candidații situați pe ultimul loc, criteriul de departajare va fi nota obținută la proba scrisă de la examenul de licență.

Dosarul de înscriere la admitere va cuprinde:
 • Cerere de înscriere tip 
 • Diploma de licenţă (original si copie) sau adeverința de absolvire în care se menționează media la examenul de licenţă (original)
 • Diploma de bacalaureat - copie
 • Carte de identitate (original si copie)
 • Certificat de naştere (original si copie)
 • Certificat de căsătorie (original si copie) dacă este cazul de schimbare de nume
 • Adeverința medicală tip eliberată de către medicul de familie cu specificația apt pentru studii universitare
 • 2 fotografii 3/4 cm
Facilitati:
 1. reducere cu 10% a taxei de şcolarizare pentru absolventii licentiati ai facultatilor din cadrul Universitatii Crestine "Dimitrie Cantemir"

Plata taxelor se poate face la casieria facultatii ( (consultati programul casieriei) sau prin transfer bancar in contul RO18BTRL013012029647 43XX deschis la Banca Transilvania, beneficiar UCDC-Facultatea de Stiinte Economice Cluj-Napoca, Cod fiscal 8191348.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la e-mail: admitere2022@cantemircluj.ro, secretar.sef@cantemircluj.ro sau la telefon 0372-762977
Numar locuri pe forme de invatamant
Program de studiicu frecvenţă (Zi)Durata de şcolarizare
Contabilitatea şi auditul afacerilor(1)502 ani
(1) - Programul este acreditat ARACIS si CECCAR
Calendarul admiterii la masterat in anul universitar 2022-2023
Sesiunea iulie 2022
Perioada de înscriere și verificare a dosarelor01.03.2022 - 29.07.2022
Afişarea listelor provizorii cu candidații admiși, in asteptare și respinși29.07.2022
Perioada de contestații29.07.2022 - 30.07.2022
Afișarea listelor definitive cu candidații admiși, in asteptare și respinși30.07.2022
Achitarea taxei de școala(2)31.07.2022 - 16.08.2022
Afişarea rezultatelor etapei I (candidaţi admiși care au plătit taxa de școlarizare)19.08.2022
(2) - Taxa de scoala se poate achita:
 • integral, beneficiind de o reducere de 250 de lei
 • parţial, minimum 1/2 din taxa anuală de școlarizare

Taxa de admitere și școlarizare la masterat in anul universitar 2022-2023
Taxă de admitere100 lei
Taxă de școlarizare(3)-
(3) - plata se poate face în 2 rate
www.cantemircluj.ro © 2021