...

Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj

Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" Bucureşti

Acreditată prin Legea 238 din 23.04.2002 şi evaluată instituţional cu GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT

Oferta educationala 2022-2023

Eşti absolvent de liceu şi iţi doreşti o carieră de succes în contabilitate digitală şi informatică de gestiune?
Eşti absolvent de studii superioare dar îţi doreşti să te perfecţionezi?
Ai un loc de muncă dar visezi la propria afacere?
Îţi doreşti o carieră de analist programator în domeniul economic?
Înscrie-te la programul de studii:

CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

acreditat de către ARACIS cu grad de încredere

- detalii -
Programul de studii oferă o pregătire temeinică utilizând cele mai performante soluţii didactico-pedagogice şi multimedia pentru a dobândi competenţe în contabilitate digitală, utilizarea sistemelor ERP, precum şi în domeniul analizei, proiectării, implementării şi întreţinerii sistemelor informatice de gestiune.
Oferim o pregătire profesională practică solidă şi asigurăm activităţi de internship cu firme de contabilitate membre ale Corpului experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România şi cu firme de informatică specializate în informatică de gestiune sau în asigurarea implementării şi mentenanţei sistemelor informatice de gestiune.
Asigurăm schimburi de experienţă şi posibilităţi de studiu în străinătate prin programul ERASMUS şi alte programe internaţionale. În colaborare cu producătorii de sisteme informatice de gestiune asigurăm pregătirea pentru certificare în utilizarea sistemelor ERP şi a altor soluţii informatice specifice economiei digitale.

Media examenului de admitere: admiterea pentru anul universitar se face pe baza mediei obţinute la examenul de bacalaureat, rezultatele admiterii fiind ordonate descrescător. In cazul mediilor egale obținute la concursul de admitere de către candidații situați pe ultimul loc, criteriul de departajare va fi nota obținută la proba scrisă la limba română de la examenul de bacalaureat.

Dosarul de înscriere la admitere va cuprinde:
 • Cerere de înscriere tip 
 • Diploma de bacalaureat (original si copie) sau adeverința de absolvire a liceului în care se menționează media la examenul de bacalaureat (original)
 • Carte de identitate (original si copie)
 • Certificat de naştere (original si copie)
 • Certificat de căsătorie (original si copie) dacă este cazul de schimbare de nume
 • Adeverința medicală tip eliberată de către medicul de familie cu specificația "apt pentru studii universitare"
 • 2 fotografii 3/4 cm. 
Facilitati:
 1. Se acordă o reducere cu 250 lei a taxei de şcolarizare pentru plata integrală a acesteia până la data stabilită pentru plata primei rate
 2. reducere cu 15% a taxei de şcolarizare pentru studenţii care urmează concomitent două programe de studii universitare de licenţă în cadrul Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir”. Reducerea se acordă numai pentru un program de studii universitare care are taxa mai mică.
 3. reducere cu 15% a taxei de şcolarizare pentru studenţii care provin din aceeaşi familie (părinţi, copii, fraţi, surori, soţi) aplicată pentru fiecare cursant în parte cu condiţia ca solicitanţii să achite integral taxa de şcolarizare anuală. Dacă nu este îndeplinită condiţia de achitare integrală a taxei de şcolarizare, reducerea nu poate fi aplicată niciunuia.
 4. reducere cu 15% a taxei de şcolarizare pentru licenţiaţii Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir” şi ai altor instituţii de învăţământ superior de stat sau particular.
 5. reducere cu 15% a taxei de şcolarizare pentru primii trei studenţi din fiecare an de studiu de la învăţământul cu frecvenţă, clasaţi în ordinea mediilor generale ale anului universitar precedent.
Reducerile de la punctele 1 - 4 se aplică în momentul depunerii cererii şi a documentaţiei cerute pentru fiecare caz în parte şi nu se acordă cumulativ.

Plata taxelor se poate face la casieria facultatii ( (consultati programul casieriei) sau prin transfer bancar in contul RO18BTRL013012029647 43XX deschis la Banca Transilvania, beneficiar UCDC-Facultatea de Stiinte Economice Cluj-Napoca, Cod fiscal 8191348.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la e-mail: admitere2022@cantemircluj.ro, secretar.sef@cantemircluj.ro sau la telefon 0372-762977
Numar locuri pe forme de invatamant
Program de studiicu frecvenţă (Zi)cu frecvenţă redusă (F.R.)Durata de şcolarizare
Contabilitate şi informatică de gestiune751003 ani

Calendarul admiterii la licență in anul universitar 2022-2023
Sesiunea iulie 2022
Perioada de înscriere și verificare a dosarelor01.03.2022 - 29.07.2022
Afişarea listelor provizorii cu candidații admiși, in asteptare și respinși29.07.2022
Perioada de contestații29.07.2022 - 30.07.2022
Afișarea listelor definitive cu candidații admiși, in asteptare și respinși30.07.2022
Achitarea taxei de școala(1)31.07.2022 - 16.08.2022
Afişarea rezultatelor etapei I (candidaţi admiși care au plătit taxa de școlarizare)19.08.2022
(1) - Taxa de scoala se poate achita:
 • integral, beneficiind de o reducere de 250 de lei
 • parţial, minimum 1/2 din taxa anuală de școlarizare

Taxa de admitere și școlarizare la nivel de licență in anul universitar 2022-2023
Taxă de admitere100 lei
Taxă de școlarizare(2)-
(2) - plata se poate face în 2 rate
www.cantemircluj.ro © 2021