...

Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj

Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" Bucureşti

Acreditată prin Legea 238 din 23.04.2002 şi evaluată instituţional cu GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT

CONTABILITATEA ȘI FISCALITATEA AFACERILOR

Programul de studii asigura perfectionarea specialistilor din domeniul financiar contabil in gestiunea impozitelor si taxelor f acandu-se distinctie intre rationamentul contabil si fiscalitate.

Competenţe:

  • Aplicarea conceptelor, procedeelor și metodelor folosite în contabilitatea entității/organizației pentru înregistrarea operațiunilor economice.
  • Evaluarea procedeelor și tehnicilor aplicabile înregistrării operațiunilor economice în contabilitate
  • Aplicarea conceptelor, teoriilor, principiilor și metodelor de bază pentru pregătirea informațiilor necesare întocmirii de rapoarte financiar-contabile și/sau fiscale.
  • Evaluarea procedeelor și instrumentelor de prelucrare a informațiilor necesare întocmirii de rapoarte financiar-contabile și/sau fiscale.
  • Întocmirea și prezentarea de rapoarte financiar-contabile și/sau fiscale.
  • Aplicarea principiilor, normelor și valoarilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nr. crt.

Denumirea disciplinelor

Activităţi didactice

Nr. credite

Forma de evaluare

C

S

1

Determinarea și contabilizarea impozitului pe profit

8

10

2

PV

2

Determinarea și contabilizarea impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale

8

10

2

PV

3

Determinarea și contabilizarea accizelor

8

10

2

PV

4

Determinarea și contabilizarea taxei pe valoarea adăugată

13

14

3

PV

5

Determinarea și contabilizarea impozitelor și taxelor locale

4

5

1

PV

TOTAL ORE:    90

TOTAL CREDITE OBŢINUTE:    10

Evaluare finală – Probă practică

PVwww.cantemircluj.ro © 2021