?

Admitere postuniversitare

Facultatea noastra organizează următoarele programe de studii postuniversitare:


Program de studii

Nr. locuri

Durata de şcolarizare

Managementul compartimentelor financiar-contabile

- detalii despre aceasta specializare AICI

25

126 ore

Contabilitate digitală şi e-accounting

- detalii despre aceasta specializare AICI

25

81 ore

Contabilitatea și fiscalitatea afacerilor

- detalii despre aceasta specializare AICI

25 90 ore

Contabilitate pentru juriști, manageri şi administratori de afaceri

- detalii despre aceasta specializare AICI

25

108 ore

 

Taxă de admitere
  50 lei
Taxă de școlarizare postuniversitare

Managementul compartimentelor financiar-contabile

  800 lei

Contabilitate digitală şi e-accounting

  800 lei
Contabilitatea și fiscalitatea afacerilor   600 lei
Contabilitate pentru juriști, manageri şi administratori de afaceri   600 lei
* Taxa de şcolarizare se achită în două tranşe, 50% la data inscrierii si 50% cu 15 zile lucratoare inainte de finalizarea cursurilor.

 

 

 

 

Înscrierile se fac în perioada 30 septembrie - 13 octombrie 2019 pentru perioada de scolarizare 16 octombrie 2019- 15 decembrie 2019, la:

  • Cluj-Napoca, jud. Cluj, la sediul facultății, pe Str. Teodor Mihali 56
 
 

 

Dosarul de înscriere la admitere va cuprinde: 

  • Cerere de înscriere tip 
  • Diploma de licenţă sau adeverința de absolvire în care se menționează media la examenul de licenţă
  • Diploma de bacalaureat - copie
  • Carte de identitate - copie 
  • Certificat de naştere - copie
  • Certificat de căsătorie – copie (dacă este cazul de schimbare de nume)
  • Adeverința medicală tip eliberată de către medicul de familie cu specificația "apt pentru studii universitare"
  • 2 fotografii 3/4 cm. 
 
 

 

FACILITATI:

  1. absolvenţii Universităţii Creştine "Dimitrie Cantemir" şi rudele acestora beneficiază de o reducere de 20%

 

     
 
Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la e-mail: admitere2019@cantemircluj.ro, secretar.sef@cantemircluj.ro,  info@cantemircluj.ro sau la numerele de telefon 0264-414668, 0264-414822, 0372-762977
 

 

 

 

 www.cantemircluj.ro © 2019