?

Admitere 2020

Eşti absolvent de învățământ superior economic și iți dorești să devii EXPERT CONTABIL ?

Alege programul de studii:

CONTABILITATEA ȘI AUDITUL AFACERILOR

acreditat de către ARACIS cu grad de încredere


Program de studii cu dublă acreditare ARACIS şi CECCAR ceea ce conferă absolvenţilor accesul fără examen la stagiul de experţi contabili.

Programul de studii de masterat este o continuare a studiilor de licenţă şi are rolul de a asigura formarea profesioniştilor contabili (experţi contabili, auditori financiari şi consultanţi fiscali) şi a conducătorilor de compartimente financiar- contabile. Oferim o pregătire profesională practică solidă şi asigurăm activităţi de internship cu firme de contabilitate membre ale Corpului experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România şi firme de audit membre ale Camerei auditorilor financiari din România.

Inscriere online admitere


Informatii admitere master 2020

Program de studii

Nr. locuri
învăţământ cu frecvență

Durata de şcolarizare Obs.

Contabilitatea şi auditul afacerilor
(acreditat ARACIS si CECCAR)
- detalii AICI -

50

2 ani

Program acreditat CECCAR care asigura intrarea in stagiul de expert contabil


Calendarul  admiterii la masterat in anul universitar 2020-2021
Sesiunea iulie 2020
Perioada de înscriere și verificare a candidaților la sediul facultății 15.06 - 31.07.2020
Afişarea listelor provizorii cu candidații admiși și respinși 31.07.2020
Perioada de contestații 31.07 - 01.08.2020
Afișarea listelor definitive cu candidații admiși și respinși 01.08.2020

Confirmarea locului prin plata a 1/2 din taxa de scolarizare

02.08 - 17.08.2020
Sesiunea septembrie 2020
Perioada de înscriere și verificare a dosarelor 01.08 - 25.09.2020
Afişarea listelor provizorii cu candidații admiși și respinși 25.09.2020
Perioada de contestații 25.09 - 26.09.2020
Afișarea listelor definitive cu candidații admiși și respinși 26.09.2020

Confirmarea locului prin plata a 1/2 din taxa de scolarizare

27.09 - 02.10.2020
Sesiunea 2 septembrie 2020
Perioada de înscriere și verificare a dosarelor 26.09.2020 - 29.09.2020
Afişarea listelor provizorii cu candidații admiși și respinși 29.09.2020
Perioada de contestații 29.09.2020-30.09.2020
Afișarea listelor definitive cu candidații admiși și respinși 30.09.2020

Confirmarea locului prin plata a 1/2 din taxa de scolarizare

30.09.2020-03.10.2020

 

Taxe de admitere și școlarizare la nivel de master in anul universitar 2020-2021
Taxă de admitere
  100 lei
Taxă de școlarizare masterat 3000 lei
 

Admiterea se face pe baza mediei obţinute la examenul de licenţă, rezultatele admiterii fiind ordonate descrescător. In cazul mediilor egale obținute la concursul de admitere de către candidații situați pe ultimul loc, criteriul de departajare va fi nota obținută la proba scrisă de la examenul de licență.

 
 

 

Dosarul de înscriere la admitere va cuprinde: 

  • Cerere de înscriere tip 
  • Diploma de licenţă (original si copie) sau adeverința de absolvire în care se menționează media la examenul de licenţă (original)
  • Diploma de bacalaureat - copie
  • Carte de identitate (original si copie)
  • Certificat de naştere (original si copie)
  • Certificat de căsătorie (original si copie) dacă este cazul de schimbare de nume
  • Adeverința medicală tip eliberată de către medicul de familie cu specificația "apt pentru studii universitare"
  • 2 fotografii 3/4 cm. 
 
 

 

FACILITATI:

  1. reducere cu 10% a taxei de şcolarizare pentru absolventii licentiati ai facultatilor din cadrul Universitatii Crestine "Dimitrie Cantemir"
 
 

Plata taxelor de scoala (inclusiv taxa de confirmare) se poate face la casieria facultatii (consultati programul casieriei) sau prin transfer bancar in contul RO18 BTRL 0130 1202 9647 43XX deschis la Banca Transilvania.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la e-mail: admitere2020@cantemircluj.ro, secretar.sef@cantemircluj.ro,  info@cantemircluj.ro sau la numerele de telefon 0264-414668, 0264-414822, 0372-762977

 

 

 

 

 www.cantemircluj.ro © 2019