Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj-Napoca

Eşti absolvent de învățământ superior economic și iți dorești să devii EXPERT CONTABIL ?

Alege programul de studii:

CONTABILITATEA ȘI AUDITUL AFACERILOR

acreditat de către ARACIS cu grad de încredere


Program de studii cu dublă acreditare ARACIS şi CECCAR ceea ce conferă absolvenţilor accesul fără examen la stagiul de experţi contabili.

Programul de studii de masterat este o continuare a studiilor de licenţă şi are rolul de a asigura formarea profesioniştilor contabili (experţi contabili, auditori financiari şi consultanţi fiscali) şi a conducătorilor de compartimente financiar- contabile. Oferim o pregătire profesională practică solidă şi asigurăm activităţi de internship cu firme de contabilitate membre ale Corpului experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România şi firme de audit membre ale Camerei auditorilor financiari din România.

Informatii admitere master 2017

Program de studii

Forma de învăţământ / nr. locuri

Durata de şcolarizare Obs.

cu frecvenţă

Contabilitatea şi auditul afacerilor
(acreditat ARACIS si CECCAR)
- detalii AICI -

50

2 ani

Program acreditat CECCAR care asigura intrarea in stagiul de expert contabil

 

Calendarul  admiterii la masterat in anul universitar 2017-2018
 
Înscrierea candidaților la sediul facultății 01 iunie - 29 septembrie 2017
Afişarea listei cu candidaţii admiși/respinși 30 septembrie 2017
Confirmarea ocupării locului (plata a 25% din taxa de școlarizare) 30 septembrie – 03 octombrie 2017
Afişarea rezultatelor finale 04 octombrie 2017

 

 

Înscrierile se fac în:

 • Cluj-Napoca, jud. Cluj, la sediul facultății, pe Str. Teodor Mihali 56, program înscrieri Cluj : Luni - Vineri: 09:00 - 15:00,
 • On-line aici

 

Admiterea pentru anul universitar 2017-2018 se face pe baza mediei obţinute la examenul de licenţă, rezultatele admiterii fiind ordonate descrescător. In cazul mediilor egale obținute la concursul de admitere de către candidații situați pe ultimul loc, criteriul de departajare va fi nota obținută la proba scrisă de la examenul de licență.
 
 

 

Dosarul de înscriere la admitere va cuprinde: 

 • Cerere de înscriere tip 
 • Diploma de licenţă sau adeverința de absolvire în care se menționează media la examenul de licenţă
 • Diploma de bacalaureat - copie
 • Carte de identitate - copie 
 • Certificat de naştere - copie
 • Certificat de căsătorie – copie (dacă este cazul de schimbare de nume)
 • Adeverința medicală tip eliberată de către medicul de familie cu specificația "apt pentru studii universitare"
 • 2 fotografii 3/4 cm. 
 
 

 

FACILITATI:

 1. reducere cu 10% a taxei de şcolarizare pentru absolventii Universitatii Crestine "Dimitrie Cantemir"

 

     
 
Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la e-mail: admitere2017@cantemircluj.ro, secretar.sef@cantemircluj.ro,  info@cantemircluj.ro sau la numerele de telefon 0264-414668, 0264-414822, 0372-762977
 

 

 

 

 

Untitled Document
   
   
   

Copyright @ cantemircluj 2015