Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj-Napoca

Eşti absolvent de liceu şi iţi doreşti o carieră de succes în contabilitate digitală şi informatică de gestiune?

Eşti absolvent de studii superioare dar îţi doreşti să te perfecţionezi?

Ai un loc de muncă dar visezi la propria afacere?

Îţi doreşti o carieră de analist programator în domeniul economic?

Înscrie-te la programul de studii:

CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

acreditat de către ARACIS cu grad de încredere


Programul de studii oferă o pregătire temeinică utilizând cele mai performante soluţii didactico-pedagogice şi multimedia pentru a dobândi competenţe în contabilitate digitală, utilizarea sistemelor ERP, precum şi în domeniul analizei, proiectării, implementării şi întreţinerii sistemelor informatice de gestiune.

Oferim o pregătire profesională practică solidă şi asigurăm activităţi de internship cu firme de contabilitate membre ale Corpului experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România şi cu firme de informatică specializate în informatică de gestiune sau în asigurarea implementării şi mentenanţei sistemelor informatice de gestiune.

Asigurăm schimburi de experienţă şi posibilităţi de studiu în străinătate prin programul ERASMUS şi alte programe internaţionale. În colaborare cu producătorii de sisteme informatice de gestiune asigurăm pregătirea pentru certificare în utilizarea sistemelor ERP şi a altor soluţii informatice specifice economiei digitale.

 

Informații admitere licenta

Program de studii

Forma de învăţământ / nr. locuri

Durata de şcolarizare

cu frecvenţă
(Zi)

cu frecvenţă redusă
(F.R.)

Contabilitate şi informatică de gestiune (acreditat)
- detalii AICI -

75

100

3 ani

 

Calendarul  admiterii la licență in anul universitar 2018-2019
Sesiunea septembrie 2018 - etapa II
Perioada de înscriere și verificare a dosarelor 01 august 2018 - 28 septembrie 2018
Afişarea listelor provizorii cu candidații admiși și respinși 28 septembrie 2018
Perioada de contestații 28 septembrie 2018 - 29 septembrie 2018
Afișarea listelor definitive cu candidații admiși și respinși 29 septembrie 2018

Plata primei rate din taxa de școlarizare

30 septembrie 2018 - 7 octombrie 2018

 

Taxe de admitere și școlarizare la nivel de licență in anul universitar 2018-2019
Taxă de admitere
  100 lei

Taxă de școlarizare

  2600 lei
plata se poate face în trei rate:
RATA I
  900 le
RATA II
  900  lei  
RATA III
  800  lei  

 

 

Admiterea pentru anul universitar se face pe baza mediei obţinute la examenul de bacalaureat, rezultatele admiterii fiind ordonate descrescător. In cazul mediilor egale obținute la concursul de admitere de către candidații situați pe ultimul loc, criteriul de departajare va fi nota obținută la proba scrisă la limba română de la examenul de bacalaureat.

 

 
 

Dosarul de înscriere la admitere va cuprinde: 

 • Cerere de înscriere tip 
 • Diploma de bacalaureat (original si copie) sau adeverința de absolvire a liceului în care se menționează media la examenul de bacalaureat (original)
 • Carte de identitate (original si copie)
 • Certificat de naştere (original si copie)
 • Certificat de căsătorie (original si copie) dacă este cazul de schimbare de nume
 • Adeverința medicală tip eliberată de către medicul de familie cu specificația "apt pentru studii universitare"
 • 2 fotografii 3/4 cm. 
 
   
 

 

FACILITATI:

 1. reducere cu 10% a taxei de şcolarizare pentru plata integrală a acesteia
 2. reducere cu 15% a taxei de şcolarizare pentru absolvenţii de invaţământ superior care urmează a doua facultate, cu condiţia plăţii integrale a taxei de şcolarizare
 3. reducere cu 15% a taxei de şcolarizare pentru unul dintre studenţii care provin din aceeaşi familie (parinţi, copii, fraţi, surori, soţi) cu condiţia ca celălat sa fi achitat integral taxa de şcolarizare anuală
 4. reducere cu 15% a taxei de şcolarizare pentru studenţii care urmează concomitent 2 programe de studii universitare de licenţă în cadrul Universităţii Creştine "Dimitrie Cantemir". Reducerea se acordă doar la un program de studii universitare.
 5. reducere cu 15% a taxei de şcolarizare pentru primii 3 studenţi din fiecare an de studiu de la invăţămantul cu frecvenţă, clasaţi în ordinea mediilor generale ale anului de studiu absolvit.

Reducerile de la pct. 2, 3, 4 si 5 nu se acorda cumulat.

 
 

Program admitere:

 • Luni, Miercuri, Vineri: 08:00 - 16:00
 • Marti, Joi: 10:00 - 18:00
 • Sambata: 09:00 - 13:00
Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la e-mail: admitere2018@cantemircluj.ro, secretar.sef@cantemircluj.ro,  info@cantemircluj.ro sau la numerele de telefon 0264-414668, 0264-414822, 0372-762977
 

 

Untitled Document