Untitled Document

Sarbatori fericite !

Facultatea de Ştiinţe Economice din Cluj-Napoca a fost înfiinţată în urmă cu 20 de ani şi face parte din Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" Bucureşti, universitate acreditată şi evaluată de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior cu calificativul grad de încredere ridicat (vezi certificatul de evaluare), cel mai înalt calificativ ce poate fi acordat unei universităţi din România.

Misiunea facultăţii noastre este de a oferi instruire, educaţie şi cercetare la un înalt standard de calitate pentru formarea de specialişti cu studii superioare în domeniile administrarea afacerilor, financiar-bancar şi contabilitate, specialişti capabili să lucreze în companii naţionale şi internaţionale sau să dezvolte afaceri proprii.

Cele 7 valori fundamentale care stau la baza performanţei învăţământului privat

  1. Promovăm învăţământul centrat pe dezvoltarea capacităţii şi personalităţii studentului;

  2. Facultatea noastră este locul unde fiecare student este actorul principal al comunităţii academice care participă activ la promovarea valorilor universitare ce sunt respectate prin responsabilizare şi încurajare a comportamentului pozitiv, şi nu prin constrângere;

  3. Oferim o pregătire academică solidă care îmbină curriculumul naţional cu cel internaţional utilizat în cele mai prestigioase universităţi din domeniul ştiinţelor economice;

  4. Procesul de învăţământ se desfăşoară într-un sediu modern, construit în conformitate cu standardele europene, sub îndrumarea corpului profesoral de înaltã competenţă academică, cu o bogată experienţă didactico-pedagogică şi practică.

  5. Toate disciplinele de studiu se bazează pe materiale multimedia, în procesul didactic utilizându-se mijloacele moderne de trasmitere a datelor şi informaţiilor;

  6. Facultatea noastră îşi îndreaptă eforturile principale spre următoarele obiective: să înveţe studenţii cum să înveţe; să înveţe studenţii cum să facă; să înveţe studenţii cum să convieţuiască cu semenii lor; să înveţe studenţii cum să fie.

  7. Grija faţă de studenţi se manifestă şi prin practica seriilor şi grupelor cu număr redus de studenţi, oferind posibilitatea fiecărui cadru didactic să cunoască fiecare student şi să acorde o atenţie deosebită dezvoltării personale a fiecăruia;

Anunt important

Se reaminteşte studenţilor că termenul pentru achitarea integrală a taxei de şcolarizare este 29 aprilie 2016. Depăşirea termenului de 29 aprilie 2016 atrage aplicarea unor penalităţi în cuantum de ...

Vacanta de Pasti !


Vacanta de Pasti in perioada
28 aprilie 2016- 4 mai 2016.

Conferinţa stiintifica

Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj-Napoca din cadrul Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir” Bucureşti vă invită la Conferinţa „PROBLEME ACTUALE ALE GANDIRII, ŞTIINŢEI ŞI PRACTICII ECONOMICO-SOCIALE", ediţia a XIX-a, organizată în zilele de 12-13 mai 2016, la sediul din str. Teodor Mihali, nr.56

Taxele de scolarizare pentru 2015 - 2016

Conform hotărârii Consiliului de Administraţie al Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2015-2016 a fost stabilită astfel:

C.I.C.O.C.

In vederea facilitarii accesului pe piata muncii Universitatea Crestina “Dimitrie Cantemir” Facultatea de Stiinte Economice Cluj Napoca, prin Centrul de informare, consiliere si orientare in cariera a studentilor (CICOC), pune la dispozitie, studentilor si absolventilor acestei facultati, un nou program.

Microsoft Dynamics Academic Alliance

Din luna August 2014 facultatea noastra a devenit membru Microsoft Dynamics Academic Alliance (DynAA) dynceea ce confera dreptul de a utiliza in procesul didactic sistemele software de gestiune a afacerilor Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics AX si Microsoft Dynamics CRM. Astfel facem parte din putinele institutii de invatamant superior din Romania care utilizeaza in procesul de invamant sisteme avansate de gestiune a afacerilor.
Untitled Document
   
   
   

Copyright @ cantemircluj 2015