Planificare licenta si disertatie iulie 2014 pe sali ... read more

  Examenele de licenţă şi disertaţie din sesiunea iul. 2014 vor avea loc... read more
  Cerinţe inscriere la licenţă şi disertaţie din sesiunea iul. 2014 ... read more
  Facultatea noastra organizeaza cursuri postuniversitare in domeniul financiar-contabil
  Anunt privitor la taxele de prezentare la examene ... read more
  Examenele de licenţă şi disertaţie din iulie 2014 ... read more
  Taxele şcolare pentru anul univ. 2013-2014 sunt ... read more
  OFERTA CARDURI CREDIT DEDICATA
UNIVERSITATII DIMITRIE CANTEMIR CLUJ ... read more
  In vederea facilitarii accesului pe piata muncii ... read more
   
   

Facultatea de Ştiinţe Economice din Cluj-Napoca a fost înfiinţată în urmă cu 20 de ani şi face parte din Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" Bucureşti, universitate acreditată şi evaluată de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior cu calificativul grad de încredere ridicat (vezi certificatul de evaluare), cel mai înalt calificativ ce poate fi acordat unei universităţi din România.
Misiunea facultăţii noastre este de a oferi instruire, educaţie şi cercetare la un înalt standard de calitate pentru formarea de specialişti cu studii superioare în domeniile administrarea afacerilor, financiar-bancar şi contabilitate, specialişti capabili să lucreze în companii naţionale şi internaţionale sau să dezvolte afaceri proprii.

   
   
   
   
       
   
   
   

Cele 7 valori fundamentale care stau la baza performanţei învăţământului privat:

     

1.

Promovăm învăţământul centrat pe dezvoltarea capacităţii şi personalităţii studentului;
     

2.

Facultatea noastră este locul unde fiecare student este actorul principal al comunităţii academice care participă activ la promovarea valorilor universitare ce sunt respectate prin responsabilizare şi încurajare a comportamentului pozitiv, şi nu prin constrângere;
     

3.

Oferim o pregătire academică solidă care îmbină curriculumul naţional cu cel internaţional utilizat în cele mai prestigioase universităţi din domeniul ştiinţelor economice;
     

4.

Procesul de învăţământ se desfăşoară într-un sediu modern, construit în conformitate cu standardele europene, sub îndrumarea corpului profesoral de înaltã competenţă academică, cu o bogată experienţă didactico-pedagogică şi practică.
     

5.

Toate disciplinele de studiu se bazează pe materiale multimedia, în procesul didactic utilizându-se mijloacele moderne de trasmitere a datelor şi informaţiilor;
     

6.

Facultatea noastră îşi îndreaptă eforturile principale spre următoarele obiective:
  • să înveţe studenţii cum să înveţe;
  • să înveţe studenţii cum să facă;
  • să înveţe studenţii cum să convieţuiască cu semenii lor;
  • să înveţe studenţii cum să fie.
     

7.

Grija faţă de studenţi se manifestă şi prin practica seriilor şi grupelor cu număr redus de studenţi, oferind posibilitatea fiecărui cadru didactic să cunoască fiecare student şi să acorde o atenţie deosebită dezvoltării personale a fiecăruia;
     
       
       
 
Copyright@cantemircluj 2012